Psykoterapimottagning
i Ängelholm

Leg. Psykoterapeut Jenny Sundberg

Jag erbjuder
- rådgivning, stödsamtal, krisbearbetning och psykoterapi för dig som bor i området kring Båstad, Halmstad, Helsingborg och Ängelholm


Jag tar emot dig som

- drabbats av kris, sorg eller förlust
- upplever stress och riskerar utbrändhet i arbets- eller livssituationen
- har dålig självkänsla
- känner dig nedstämd
- lider av depression
- har problem i föräldrarollen
- har relationsproblem och vill arbeta individuellt eller i parsamtal


Jag hjälper dig att
- förstå sambandet mellan dina tidigare erfarenheter och din nuvarande situation
- stärka din förmåga att klara av olika påfrestningar
- frigöra din kreativitet
- öka din personliga handlingsfrihet/livskvalitet


Du kan välja

- mellan några få stödsamtal, parsamtal, kortare problemfokuserad psykoterapi eller en längre psykoterapeutisk behandling
- bland besökstider dag och kväll


Du är välkommen
- att kontakta mig per telefon, sms eller e-post för att boka tid eller för ytterligare information

 

 

Jenny Sundberg
Leg. Psykoterapeut
Dipl. Symboldramaterapeut

Mottagning
Valhall Park
Kelliehousevägen 18
Ängelholm
Karta

Kontakt
0707511321
Jenny Sundberg